Trục chổi nhựa vệ sinh băng tải - con lăn

Trục chổi nhựa vệ sinh băng tải - con lăn

  • P/N00365

Liên hệ

Sợi nhựa PP, Nilong

Kích thước thiết kế theo yêu cầu (ĐK trong * Ngoài * chiều dài)

Sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau

 

Bình luận