SẢN PHẦM TÚI PVC/ TPU

Túi chứa nước PVC/TPU hình gối

Liên hệ

Dùng để dữ trữ và vận chuyển nước

Dung tích 300 - 1800L

Chống hạn hán cho nông nghiệp, đắc biệt với vùng đồi núi

Trường hợp khẩn cấp chữa cháy, cứu sinh...

Chứa chất lỏng đặc biệt

Mua hàng