Vật tư dụng cụ cho máy khoan đá nổ mìn

Chuôi búa cho máy khoan đá thủy lực

Liên hệ

Thương hiệu: LHS -China

Máy khoan: Furukawa, Junjin, Atlascoco, Sanvik...

Thép hợp kim 

Mua hàng

Khớp nối cần khoan cho máy khoan đá

Liên hệ

Hãng sx: LHS - China

Khớp nối T38, T45, T51, T60...

Chiều dài 170 - 190mm

Thép hợp kim

Mua hàng

Cần khoan cho máy khoan đá thủy lực (Choòng khoan)

Liên hệ

Hãng sx: LHS - China

Chiều dài cần: 3100, 3600mm

Đường kính thân: T38, T45, T51, D60...

Loại cần: Nối liền & nối rời

Mua hàng

Mũi khoan đá cho máy khoan thủy lực

Liên hệ

Thương hiệu LHS -Trung Quốc

ĐK mũi khoan: 45mm, 76mm, 90mm, 102mm, 105mm, 115mm, 127mm...

Dạng ren: R32, R45, R51, R60, R68...

Khoan hở, khoan hầm, đập đỉnh, đập đáy, xoay cầu...

Mua hàng