Máy khoan kéo ống ngầm

Máy khoan ngầm kéo ống GS420-LS

Liên hệ

Hãng sản xuất: Goodeng

Model: GS420-LS

Trọng lượng: 13000 kg

Lực kéo: 430/860  KN

Momen xoắn: 19000 N.M

Công suất động cơ: 179 kW

Kích thước:  7300×2250×2270 mm

Mua hàng

Máy khoan ngầm kéo ống GD360-LS

Liên hệ

Hãng sản xuất: Goodeng

Model: GD360-LS

Trọng lượng: 9800/11400 kg

Lực kéo: 380/760  KN

Momen xoắn: 14000 N.M

Công suất động cơ: 153 kW

Kích thước:  7300*2230*2310 mm

Mua hàng

Máy khoan ngầm kéo ống GD320C-LS

Liên hệ

Hãng sản xuất: Goodeng

Model: GD320C-LS

Trọng lượng: 9700/10200 kg

Lực kéo: 350/700 KN

Momen xoắn: 12600 N.M

Công suất động cơ: 153 kW

Kích thước:  7300×2150×2250 mm

Mua hàng

Máy khoan kéo ống ngầm định hướng GS250-LS

Liên hệ

Hãng sản xuất: Goodeng

Model: GD250F-LS

Trọng lượng: 9000 kG

Lực kéo:260/330 KN

Momen xoắn: 8100 N.m

Công suất động cơ: 110 kW

Kích thước:   6950×2160×2400

Mua hàng

Máy khoan ngầm định hướng GD200F-LS

Liên hệ

Hãng sản xuất: Goodeng

Model: GD200F-LS

Trọng lượng: 9100 kG

Lực kéo: 225kN

Momen xoắn: 6500 N.m

Công suất động cơ: 110 kW

Kích thước: 6750*2050*2400 mm

Mua hàng

Máy khoan ngầm định hướng GS130C-LS

Liên hệ

Hãng sản xuất: Goodeng

Model: GS50-LS

Trọng lượng: 4750 kG

Lực kéo: 135kN

Momen xoắn: 4500 N.m

Công suất động cơ: 93 kW

Kích thước: 5465*1670*2040 mm

Mua hàng

Máy khoan ngầm định hướng GS50-LS

Liên hệ

Hãng sản xuất: Goodeng

Model: GS50-LS

Trọng lượng: 3650 kG

Lực kéo: 51kN

Momen xoắn: 2235 N.m

Công suất động cơ: 43 kW

Kích thước: 3870*1300*1470mm

Mua hàng